Categories
News

การขาดสารอาหาร ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ! อาหารเพื่อสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

การขาดสารอาหาร ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้! อาหารเพื่อสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง อาหารสุขภาพ จำเป็นต่อร่างกาย แต่การขาดสารอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยอาจมีอาการ เช่น อ่อนเพลีย ผิวหนังมีลักษณะผิดปกติ กระดูกหยุดเจริญเติบโต หรือมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง สูตรหลอดเลือดสมอง หัวใจ

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง สูตรหลอดเลือดสมอง หัวใจ การให้อาหารทางสายยาง อาหารสุขภาพ เป็นการให้อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว ที่สามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ง่ายอย่างไม่ติดขัด เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารของผู้ป่วย