Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ การขับสารพิษด้วยอาหารสมุนไพร

อาหารเพื่อสุขภาพ การขับสารพิษด้วยอาหารสมุนไพร ใครที่รู้สึกปวดเมื่อยตัวโดยไม่มีสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นนอนในตอนเช้า อ่อนเพลียง่าย กล้ามเนื้อไม่มีแรง ง่วงเหงาหาวนอน ไม่มีความกระตือรือร้น ปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกาย คันตามร่างกาย มีสิวเต็มหน้า มีกลิ่นตัวแรงกว่าเดิม มึนศีรษะ ปวดศีรษะ ไม่สดชื่นแจ่มใส นอนไม่หลับ โดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ลมในท้องมาก ถ่ายไม่สะดวก บางครั้งไม่สมดุลลมหายใจ มีกลิ่นแรงมีกลิ่นปาก เป็นหวัดคัดจมูกบ่อย อ้วนขึ้น ตรวจพบไขมันในเลือดสูงทั้งๆที่ไม่ค่อยได้กินมันๆ หากใครก็ตามที่มีปัญหาดังกล่าวนี้แต่ว่าถึงเวลาที่จะต้องขับสารพิษให้ออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายสะอาดขึ้นหรือพูดง่ายๆคือถึงเวลาล้างพิษแล้ว

Categories
News

การขาดสารอาหาร ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ! อาหารเพื่อสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

การขาดสารอาหาร ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้! อาหารเพื่อสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง อาหารสุขภาพ จำเป็นต่อร่างกาย แต่การขาดสารอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยอาจมีอาการ เช่น อ่อนเพลีย ผิวหนังมีลักษณะผิดปกติ กระดูกหยุดเจริญเติบโต หรือมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง สูตรหลอดเลือดสมอง หัวใจ

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง สูตรหลอดเลือดสมอง หัวใจ การให้อาหารทางสายยาง อาหารสุขภาพ เป็นการให้อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว ที่สามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ง่ายอย่างไม่ติดขัด เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารของผู้ป่วย